PRL24

On Air:

Teraz gramy:

Maximus Cooltura - Polish Weekly Magazine

Brytyjski rząd nieskutecznie walczy o lepsze powietrze w Londynie

Dodano: 02.11.2016

Mer Londynu z zadowoleniem przyjął decyzję Wysokiego Trybunału, który orzekł, że brytyjski rząd złamał prawo, nieskutecznie walcząc z emisją dwutlenku azotu. Przekracza ona dopuszczalne limity.

Decyzja sądu oznacza, że rząd będzie musiał porzucić dotychczasowy plan walki ze skażeniem powietrza i wprowadzić awaryjne procedury.

Rocznie limity emisji NO2 zostały przekroczone już w styczniu. Rząd podała za to do sądu organizacja Client Earth, a miasto było w sporze zainteresowaną stroną.

Z powodu zanieczyszczenia powietrza przedwcześnie umiera blisko 10 tysięcy londyńczyków rocznie.

Dodaj komentarz