PRL24

On Air:

Teraz gramy:

Maximus Cooltura - Polish Weekly Magazine

Przyszłość Schengen zależy od nasilenia kontroli granic Unii Europejskiej – pisze dzisiejszy Financial Times

Dodano: 17.11.2015

Swoboda przemieszczania się między krajami strefy Schengen jest jedną z "najbardziej widocznych oznak europejskiej jedności" - podkreśla we wtorek dziennik "Financial Times". Jednak aby uratować ten przywilej, Unia musi wzmocnić kontrolę zewnętrznych granic.

Londyński dziennik w komentarzu redakcyjnym ocenia, że piątkowe zamachy w Paryżu stawiają przyszłość strefy Schengen pod znakiem zapytania.
Gazeta przypomina, że idea swobodnego przepływu ludzi była już wcześniej wystawiona na próbę w związku z napływem migrantów z Afryki i Azji.
Jednak zamachy we Francji wzbudziły nową polityczną obawę: o fizyczne bezpieczeństwo.
"Financial Times" przestrzega jednocześnie  przed próbami ograniczenia swobody przemieszczania się, bo może to mieć negatywne skutki dla ekonomii.

Dodaj komentarz