Anglia: Ponad 122 000 uczniów nie uczęszcza do szkoły z powodu Covid-19

Dyrektorzy angielskich szkół apelują do rządu o natychmiastową reakcję w związku z rosnąca liczbą nieobecności dzieci na lekcjach, w większości przypadków powodem absencji był Covid-19.

Jak wynika z danych dotyczących frekwencji w szkołach (tego typu analiza jest pierwszą, jaką wykonano od rozpoczęcia roku szkolnego), w dniu 16 września w klasach przebywało około dziewięć na dziesięć osób, czyli 1,5% wszystkich angielskich uczniów – co w ujęciu liczbowym daje około 122 300 dzieci. Powody nieobecności są powiązane, bezpośrednio lub pośrednio, z Covid-19.

U 59 300 uczniów wykryto zakażenie koronawirusem, podejrzanych o infekcję jest 44 600 dzieci a 15 900 nie chodzi do szkoły z powodu izolacji. 2 000 uczniów wysłano do domów w celu opanowania lokalnych ognisk epidemii zaś 500 nie może kontynuować nauki w trybie stacjonarnym, gdyż ich szkoły zostały zamknięte z powodu Covid-19. Dyrektorzy szkół ostrzegają, że odejście od przepisów covid’owych w szkołach przyniosło fatalny skutek powodując zakłócenia w procesie nauczania.

Tymczasem resort edukacji odwraca statystyki i podkreśla, że 16 września w szkołach było około 91,9% uczniów, dla porównania – 17 września ubiegłego roku, około 87%.

Źródło – Cooltura24

Podziel się:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Skontaktuj się

0%