Cooltura News

Dziś wyrok Wysokiego Trybunału ws. strafy ULEZ

today 73

Background
share close

Wysoki Trybunał w Londynie wyda dziś orzeczenie czy rozszerzenie strefy Ultra Niskiej Emisji Spalin na cały Londyn jest zgodne z prawem. Decyzję burmistrza Londynu, który należy do Partii Pracy podważyły władze pięciu dzielnic, w których większość ma Partia Konserwatwna. Strefa ULEZ ma od 29-go sierpnia obejmować wszystkie dzielnice Londynu. Za wjazd do niej pojazdem niespełniającym określonych norm emisji spalin trzeba płacić 12 funtów i 50 pensów dziennie. Burmistrz Londynu argumentuje, że strefa jest skutecznym narzędziem walki z zanieczyszczeniem powietrza, bo granicza liczbę pojazdów najbardziej szkodliwych dla środowiska. 

Written by:

Oceń

Skontaktuj się

0%