Lekcja angielskiego – Człowiek uczy się przez całe życie

Zapraszamy na lekcję angielskiego, z której nauczycie się idiomów przydatnych w codziennych sytuacjach.

Idiomy przygotowała Katarzyna Goliszek z lingutransla.org

A perfect storm = an extremely bad situation in which many bad things happen at the same time = apogeum, armagedon (napięta, nieprzyjemna, ciężka sytuacja, na którą nałożyły się różne okoliczności) 

1a. The inhabitants of the city are faced with the perfect storm of closing many workplaces. = Mieszkańcy miasta stoją w obliczu ciężkiej sytuacji zamknięcia wielu miejsc pracy.

1b. It must have been a perfect storm for the pupils and their parents when it turned out that most of the staff were corrupt. =  To musiała być nieprzyjemna sytuacja dla całej szkoły, kiedy okazało się, że większość personelu jest skorumpowana.

1c. If you think all the time that a perfect storm will happen to you, it will really come. So, you’d better think about positive things. = Jeśli cały czas myślisz, że przydarzy ci się bardzo nieprzyjemna sytuacja, to naprawdę ona przyjdzie. Dlatego powinnaś myśleć o pozytywnych rzeczach.

1d. A perfect storm of famine and drought might result in a disaster sooner or later. Let’s hope it won’t happen. = Ciężka sytuacja głodu i suszy i regionalnej przemocy może prędzej czy później spowodować katastrofę. Miejmy nadzieję, że tak się nie stanie.

Źródło – Cooltura24

Podziel się:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Skontaktuj się

0%