Lekcja angielskiego – Jeden idiom – dwa znaczenia

Zapraszamy na lekcję angielskiego, z której nauczycie się idiomów przydatnych w codziennych sytuacjach.

Idiomy przygotowała Katarzyna Goliszek z lingutransla.org

Somebody’s eyes are bigger than their belly/stomach (the first meaning of this idiom = pierwsze znaczenie tego idiomu) = you say that when someone has taken more food than they can eat = mówisz to, gdy ktoś wziął więcej jedzenia, niż jest w stanie zjeść; chcieć zjeść więcej, niż to możliwe   

1a. Oh, no! I’ve exaggerated with the amount of the food! I can’t finish my second course. Well, my eyes were bigger than my stomach. = O nie! Przesadziłem z ilością jedzenia! Nie mogę dokończyć drugiego dania. Cóż, chciałem zjeść więcej, niż mogłem.

1b. My eyes are always bigger than my belly when I sit at the Christmas table. = Zawsze chcę zjeść więcej niż to możliwe, kiedy zasiadam do świątecznego stołu.

1c. Oh, no! You can’t finish your meal again? I guess your eyes were bigger than your stomach! As usual (smile). = O nie! Nie możesz znowu dokończyć posiłku? Domyślam się, że chciałeś zjeść więcej niż możesz! Jak zwykle (smile).

1d. You know, I really can’t eat all this. My eyes were bigger than my belly, I’m afraid. = Wiesz, naprawdę nie mogę tego wszystkiego zjeść. Obawiam się, że wzięłam więcej, niż mogę zjeść.

Źródło – Cooltura24

Podziel się:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Skontaktuj się

0%