Lekcja angielskiego – Kot zawsze spada na cztery łapy

Zapraszamy na lekcję angielskiego, z której nauczycie się idiomów przydatnych w codziennych sytuacjach.

Idiomy przygotowała Katarzyna Goliszek z lingutransla.org

A cat has nine lives = a cat is able to endure, continue, or survive despite a near encounter with death or disaster because cats have nine lives (according to a common myth) = kot jest w stanie wytrzymać, żyć lub przetrwać pomimo bliskiego spotkania ze śmiercią lub katastrofą, ponieważ koty mają dziewięć żyć (zgodnie z powszechnym mitem)  = Kot zawsze spada na cztery łapy.                                                                                                                           

1a. 

– My cat fell off a four-floor balcony and walked! I don’t know how he did it. 

– Don’t you know that a cat has nine lives?

=

– Mój kot spadł z czteropiętrowego balkonu i chodził! Nie wiem, jak to zrobił.

– Nie wiesz, że kot zawsze spada na cztery łapy?

1b. I think my beloved cat really used up one of her nine lives when she survived an accident last year. = Myślę, że moja ukochana kotka naprawdę cudem przetrwała / naprawdę spadła na cztery łapy, kiedy przeżyła wypadek w zeszłym roku.

1c. 

– Do you know that I have four kittens that I adopted from the shelter last week?

– How wonderful! How old are they?

– They are about 2 months old. They were in very bad condition, but now they are fine.

– You know, a cat has nine lives.

=

– Czy wiesz, że mam cztery kocięta, które adoptowałam ze schroniska w zeszłym tygodniu?

– Jak cudownie! Ile oni mają lat?

– Mają około 2 miesięcy. Były w bardzo złym stanie, ale teraz są w porządku.

– Wiesz, kot zawsze spada na cztery łapy.

1d. My cousin is like a cat that has nine lives. He always survives the worst conditions. = Mój kuzyn jest jak kot, który zawsze spada na cztery łapy. On zawsze przetrwa najgorsze warunki.

Źródło – Cooltura24

Podziel się:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Skontaktuj się

0%