Lekcja angielskiego – Nic za darmo

Zapraszamy na lekcję angielskiego, z której nauczycie się idiomów przydatnych w codziennych sytuacjach.

Idiomy przygotowała Katarzyna Goliszek z lingutransla.org

There’s no such thing as a free lunch = said to emphasise that you can not get something for nothing. = Nie ma czegoś takiego jak darmowy lunch, mówi się, żeby podkreślić, że nie można dostać czegoś za nic;  nie ma nic za darmo, nic nie jest za darmo.

1a. Of course, attending the club is free for six months, and then you have to pay a lot of money every week to go there. They give you, and then they take it back. There’s no such thing as a free lunch. = Oczywiście, uczęszczanie do klubu jest darmowe przez pół roku, a później trzeba dużo płacić co tydzień, żeby tam chodzić. Dają ci, a później odbierają.  Nie ma nic za darmo.

1b. A: Look at the advertisement for the new language school. It says the courses are free. =  Spójrz na reklamę nowej szkoły językowej. Jest napisane, że kursy są za darmo.

B: Really? You will see after two weeks how much you will have to pay. You’d better not enroll for this course. = Czyżby? Zobaczysz po dwóch tygodniach jak dużo będziesz musiał zapłacić. Lepiej się nie zapisuj na ten kurs.

1c. Andrew gave me his bike, which he bought 2 years ago, but I had to give it  £200 worth of repairs before I could ride on it. Well, there’s no such thing as a free lunch. = Andrew dał mi swój rower, który kupił 2 lata temu, ale musiałem go naprawić za 200 funtów, zanim mogłem na nim jeździć. Cóż, nie można dostać czegoś za nic.

1d. You need to remember that there is no free lunch. Just don’t feel entitled to anything you either don’t sweat or struggle for. = Musisz zapamiętać, że nie ma nic za darmo. Po prostu nie czuj się upoważniony do czegoś, na co ani nie pracujesz w pocie czoła, ani o co nie walczysz. 

Źródło – Cooltura24

Podziel się:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Skontaktuj się

0%