Lekcja angielskiego – Nie gryź ręki, która cię karmi

Zapraszamy na lekcję angielskiego, z której nauczycie się idiomów przydatnych w codziennych sytuacjach.

Idiomy przygotowała Katarzyna Goliszek z lingutransla.org.

Bite the hand that feeds you = act badly towards the person who is helping or has helped you = postępować źle w stosunku do osoby, która pomaga lub pomogła = gryźć / kąsać rękę, która cię karmi.

1a. My institution decided to offer me an award, so I shouldn’t bite the hand that feeds me and criticise its policies. = Moja instytucja zdecydowała się przyznać mi nagrodę, więc nie powinienem gryźć ręki, która mnie karmi i krytykować jej polityki. 

1b. You might not agree with your parents’ rules, but don’t bite the hand that feeds you because you owe everything you have to them. = Możesz nie zgadzać się z regułami swoich rodziców, ale nie gryź ręki, która cię karmi, bo zawdzięczasz im wszystko, co masz. 

1c. They pay him a lot of money a week but he is always criticising the manager. = Płacą mu tygodniowo dużo pieniędzy, ale on zawsze krytykuje managera.

1d. This appears to be a new version of biting the hand that feeds you. = Wygląda na to, że jest to nowa wersja kąsania ręki, która cię karmi.

Źródło – Cooltura24

Podziel się:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Skontaktuj się

0%