Lekcja angielskiego – Nie ma róży bez kolców

Zapraszamy na lekcję angielskiego, z której nauczycie się idiomów przydatnych w codziennych sytuacjach.

Idiomy przygotowała Katarzyna Goliszek z lingutransla.org

There is no rose without a thorn = there is rarely a good or positive person, thing, or situation that does not have any negative or unpleasant aspect = rzadko zdarza się dobra lub pozytywna osoba, rzecz lub sytuacja, która nie ma jakiegoś negatywnego lub nieprzyjemnego aspektu; nie ma róży bez kolców.

1a.  

A: „I’ve won the lottery and now I have to pay a huge tax! It’s so unfair!” = „Wygrałem na loterii i teraz muszę zapłacić ogromny podatek! To takie niesprawiedliwe!”.

B: „There is no rose without a thorn”, is there?” = „Nie ma róży bez kolców, czyż nie?”

1b. I’ve got a really well-paid job, but what I don’t like is that I’m often expected to work longer. Well, I know that there’s no rose without a thorn. = Mam naprawdę dobrze płatną pracę, ale to, co mi się nie podoba, to to, że często oczekuje się ode mnie, żebym pracował dłużej. Cóż, wiem, że każda rzecz ma w sobie coś negatywnego. 

1c. Mr Wright is a very supportive and patient teacher, but if you mess around in his class, he can show his anger. There’s no rose without a thorn. =  Pan Wright jest bardzo pomocnym i cierpliwym nauczycielem, ale jeśli wygłupiasz się u niego na lekcjach, potrafi pokazać swój gniew. Nie ma róży bez kolca.

1d. 

A: I love my school, mainly because I have great friends there, but unfortunately I have to study so much. = Uwielbiam moją szkołę, głównie dlatego, że mam tam wspaniałych przyjaciół, ale niestety muszę dużo się uczyć.

B: There is no rose without a thorn. = Rzadko zdarza się dobra lub pozytywna sytuacja, która nie ma jakiegoś negatywnego lub nieprzyjemnego aspektu.

Źródło – Cooltura24

Podziel się:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Skontaktuj się

0%