Lekcja angielskiego – Niechciany gość

Zapraszamy na lekcję angielskiego, z której nauczycie się idiomów przydatnych w codziennych sytuacjach.

Idiomy przygotowała Katarzyna Goliszek z lingutransla.org

To be in cahoots with someone = to act together with others for an illegal or dishonest purpose = działać razem z innymi w nielegalnym lub nieuczciwym celu; być z kimś w zmowie.

1a. Both my sisters and my new neighbour were in cahoots over a property deal. = Obie moje siostry i moja nowa sąsiadka były w zmowie w sprawie umowy dotyczącej nieruchomości.

1b. All local politicians were in cahoots with a chain of supermarkets. = Wszyscy lokalni politycy byli w zmowie z siecią supermarketów. 

1c. In fact most of our policemen have been in cahoots with drug dealers. = W rzeczywistości większość naszych policjantów była w zmowie z handlarzami narkotyków.

1d. According to the evidence, they were all in cahoots with the police. = Według dowodów wszyscy byli w zmowie z policją.

Źródło – Cooltura24

Podziel się:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Skontaktuj się

0%