Lekcja angielskiego – Obchodzić się jak z jajkiem

Zapraszamy na lekcję angielskiego, z której nauczycie się idiomów przydatnych w codziennych sytuacjach.

Idiomy przygotowała Katarzyna Goliszek z lingutransla.org

Handle/treat sb with kid gloves = to be very polite or kind to someone because you do not want to make them angry or upset = być bardzo uprzejmym lub miłym dla kogoś, ponieważ nie chcesz go denerwować lub niepokoić; obchodzić się z kimś ze szczególną ostrożnością.

1a. He doesn’t expect to be treated with kid gloves. = On nie oczekuje, że ludzie będą się obchodzić z nim bardzo uprzejmie.

1b. He can’t stand the way his mother always treats his younger sister with kid gloves, trying to protect her from every little thing! = On nie może znieść tego, że jego matka zawsze traktuje jego młodszą siostrę ze szczególną ostrożnością, starając się chronić ją przed każdym drobiazgiem! 

1c. We need to treat all the groups of those teenagers with kid gloves – they are very immature. = Musimy traktować wszystkie grupy tych nastolatków ze szczególną ostrożnością – oni są bardzo niedojrzali. 

1d. It seems to me they don’t like it when we treat them with kid gloves all the time. = Wydaje mi się, że nie podoba im się, kiedy traktujemy ich cały czas z niezwykłą uprzejmością. 

Źródło – Cooltura24

Podziel się:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Skontaktuj się

0%