Lekcja angielskiego – Osiągnij wielki sukces!

Zapraszamy na lekcję angielskiego, z której nauczycie się idiomów przydatnych w codziennych sytuacjach.

Idiomy przygotowała Katarzyna Goliszek z lingutransla.org

Make it big / achieve great success and/or fame = osiągnij wielki sukces i / lub sławę.

1a. My dream is to make it big in the company I’m working. =  Moim marzeniem jest osiągnąć sukces w firmie, w której pracuję.

1b. You are never going to make it big if you don’t work harder. = Nigdy nie osiągniesz sukcesu, jeśli nie będziesz pracować ciężej. 

1c. Regardless of being very skilled, it took her many years before she made it big in Australia. =  Bez względu na to, że była bardzo uzdolniona, zajęło jej wiele lat, zanim osiągnęła sukces w Australii.

1d. After many years of trying his luck, Alexander finally won a lottery and made it big. = Po wielu latach prób swojego szczęścia, Aleksander w końcu wygrał na loterii i osiągnął wielki sukces.

Źródło – Cooltura24

Podziel się:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Skontaktuj się

0%