Lekcja angielskiego – Płonna nadzieja

Zapraszamy na lekcję angielskiego, z której nauczycie się idiomów przydatnych w codziennych sytuacjach.

Idiomy przygotowała Katarzyna Goliszek z lingutransla.org

Hope against hope / to hope very strongly that something will happen, although you know it is not likely = mieć ogromną nadzieję, że coś się wydarzy, chociaż wiemy, że to mało prawdopodobne; mieć nadzieję wbrew beznadziei, wierzyć mimo słabej sytuacji i niesprzyjających okoliczności.

1a. We’re hoping against hope that the situation in our job will get better. = Liczymy wbrew nadziei, że sytuacja w naszej pracy się poprawi. 

1b. I know he said that he wasn’t going to visit us in the summer, but I’m hoping against hope he’ll change his mind. = Wiem, że on powiedział, że nie odwiedzi nas latem, ale mam ogromną nadzieję, że zmieni zdanie.

1c. I’m hoping against hope that Simon will pass that difficult exam in maths. = Mam ogromną nadzieję, że Simon zda ten trudny egzamin z matematyki. 

1d. She is hoping against hope that she will get into the best university in the country. = Ona ma ogromną, że dostanie się na najlepszą uczelnię w kraju.

Źródło – Cooltura24

Podziel się:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Skontaktuj się

0%