Lekcja angielskiego – Potrzebne jak dziura w moście

Zapraszamy na lekcję angielskiego, z której nauczycie się idiomów przydatnych w codziennych sytuacjach.

Idiomy przygotowała Katarzyna Goliszek z lingutransla.org

Need sth like a hole in the head = not to need or want something at all = nie potrzebować ani chcieć czegoś w ogóle; potrzebować czegoś jak dziury w moście.

1a. Honestly, I need another pair of jeans like a hole in the head, but I will buy them anyway.  =  Szczerze, potrzebuję jeszcze jednej pary dżinsów jak dziury w moście, ale i tak je kupię.

1b. I remember how much trouble they made me and my family, so I don’t miss them at all. I need them like a hole in the head. =  Pamiętam, ile kłopotów oni sprawili mi i mojej rodzinie, więc w ogóle za nimi nie tęsknię. Potrzebuję ich jak dziury w moście.

1c. I’m really happy to have the mobile phone that just makes phone calls. I need a fancy new smartphone like I need a hole in the head. = Bardzo się cieszę, że mam telefon komórkowy, który wykonuje tylko rozmowy telefoniczne. Potrzebuję wymyślnego nowego smartfona jak potrzebuję dziury w moście. 

1d. What?! Overtime again?! I need that like I need a hole in the head! = Co?! Znowu nadgodziny?! Potrzebuję tego jak dziury moście!

Źródło – Cooltura24

Podziel się:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Skontaktuj się

0%