Lekcja angielskiego – Przywołać do porządku

Zapraszamy na lekcję angielskiego, z której nauczycie się idiomów przydatnych w codziennych sytuacjach.

Idiomy przygotowała Katarzyna Goliszek z lingutransla.org

Bring someone to heel = to force someone to obey one’s wishes or commands; to make someone act in accordance with one’s authority = zmusić kogoś do przestrzegania życzeń lub poleceń; zmusić kogoś do działania zgodnie ze swoim autorytetem; przywołać kogoś do porządku; sprawić, żeby ktoś zaczął się zachowywać.

1a. Our teacher quickly brought all our class to heel just within two weeks! =  Nasza nauczycielka szybko doprowadziła całą naszą klasę do porządku w ciągu zaledwie dwóch tygodni!

1b. Mrs Alter, your pupils are misbehaving. You need to bring them to heel. =  Pani Alter, pani uczniowie źle się zachowują. Musi ich pani doprowadzić do porządku. 

1c. Mary has been always trying to bring her colleagues to heel, but they will never let her do that. = Mary od zawsze stara się poskromić swoich kolegów i koleżanki z pracy, ale oni nigdy jej na to nie pozwolą. 

 

1d. The students were brought to heel by their demanding teachers. = Uczniowie zostali doprowadzeni do porządku przez swoich wymagających nauczycieli.

Źródło – Cooltura24

Podziel się:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Skontaktuj się

0%