Lekcja angielskiego – Rozpętać piekło

Zapraszamy na lekcję angielskiego, z której nauczycie się idiomów przydatnych w codziennych sytuacjach.

Idiomy przygotowała Katarzyna Goliszek z lingutransla.org

All hell breaks loose = If all hell breaks loose, a situation suddenly becomes violent and noisy, especially with people arguing or fighting = Jeśli rozpętuje się piekło, sytuacja nagle staje się gwałtowna i hałaśliwa, zwłaszcza gdy ludzie się kłócą lub walczą; rozpętać piekło                          

1a. When Mary said that her teacher’s theory did not make any sense, all hell broke loose. = Kiedy Mary powiedziała, że teoria jej nauczyciela nie ma sensu, rozpętało się piekło.

1b. Don’t start an argument, otherwise all hell will suddenly break loose. = Nie wszczynaj kłótni, w przeciwnym razie nagle rozpęta się piekło.

1c. All hell might break loose if the teacher gets to know that the best pupil in the class broke the window while playing football. = Rozpęta się piekło, jeśli nauczyciel dowie się, że najlepszy uczeń w klasie wybił okno podczas gry w piłkę nożną.

1d. We were just walking along the street when all hell broke loose, and two guys started screaming at each another for no apparent reason. = Właśnie szliśmy ulicą, kiedy rozpętało się piekło i dwóch facetów zaczęło na siebie krzyczeć bez wyraźnego powodu.

Źródło – Cooltura24

Podziel się:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Skontaktuj się

0%