Lekcja angielskiego – Sporadycznie

Zapraszamy na lekcję angielskiego, z której nauczycie się idiomów przydatnych w codziennych sytuacjach.

Idiomy przygotowała Katarzyna Goliszek z lingutransla.org

Figure of speech = a phrase or word used in a non-literal sense for rhetorical effect. It is an expression that is different from its literal meaning. = Fraza lub słowo użyte w niedosłownym znaczeniu, aby uzyskać efekt retoryczny. Jest to wyrażenie, które różni się od swojego dosłownego znaczenia. = przenośnia; zwrot, wyrażenie retoryczne

1a. When Belinda said it was a matter life and death it was just a figure of speech. = To była tylko przenośnia, kiedy Belinda powiedziała, że jest to sprawa życia i śmierci.

1b. „Break a leg” is a figure of speech, meaning „good luck”. = „Złam nogę” to figura retoryczna oznaczająca „powodzenia”.

1c. I thought it was a figure of speech until I realised that what you said was true. = Myślałem, że to przenośnia, dopóki nie zdałem sobie sprawy, że to, co powiedziałeś, jest prawdą.

1d. Don’t you think what she said was a really interesting figure of speech? = Nie sądzisz, że to, co ona powiedziała, było naprawdę interesującą przenośnią?

Źródło – Cooltura24

Podziel się:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Skontaktuj się

0%