Lekcja angielskiego – Upierać się przy swoim

Zapraszamy na lekcję angielskiego, z której nauczycie się idiomów przydatnych w codziennych sytuacjach.

Idiomy przygotowała Katarzyna Goliszek z lingutransla.org

Dig one’s heels in = to refuse to change your plans or ideas, especially when someone is trying to persuade you to do so = odmówić zmiany planów lub pomysłów, zwłaszcza gdy ktoś próbuje cię do tego przekonać = zapierać się, opierać się (np. zmianie planów), upierać się.

1a. You can be discharged from hospital within a few days, unless the doctors really dig in their heels. = Możesz zostać wypisany ze szpitala w ciągu kilku dni, chyba że lekarze naprawdę będą się temu opierać.

1b. Just let me tell you my point of view before you dig your heels in on this, all right? = Po prostu pozwól mi wyrazić mój punkt widzenia, zanim zaczniesz się upierać?

1c. I didn’t let Joanna go to that party, and now she has dug her heels in as though the party was the most important thing in her life. = Ja nie pozwoliłem Joannie iść na to przyjęcie, a teraz ona zapiera się, jakby impreza była najważniejszą rzeczą w jej życiu.

1d. He has just dug his heels in and refused to obey his parents. = On właśnie uparł się i odmówił posłuszeństwa swoim rodzicom.

Źródło – Cooltura24

Podziel się:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Skontaktuj się

0%