Lekcja angielskiego – Wyczyścić komuś lodówkę

Zapraszamy na lekcję angielskiego, z której nauczycie się idiomów przydatnych w codziennych sytuacjach.

Idiomy przygotowała Katarzyna Goliszek z lingutransla.org

Get a foot on the housing ladder = to manage to buy your first house so that you can buy a bigger second one later = żeby zdążyć kupić pierwszy dom, aby później móc kupić drugi, już większy; kupić swój pierwszy dom lub mieszkanie.

1a. I think it will be really harder for first-time buyers to get a foot on the housing ladder due to the constantly rising real estate prices. =  Myślę, że będzie naprawdę trudniej osobm kupującym po raz kupić swój pierwszy dom ze względu na ciągle rosnące ceny nieruchomości.

1b. I can’t believe it! House prices are increasing so much that it’s difficult to get on the housing ladder. = Nie mogę w to uwierzyć! Ceny domów rosną tak bardzo, że trudno jest zdążyć kupić swój pierwszy dom.

1c. They do hope to get on the housing ladder next year. = Oni mają nadzieję, że w przyszłym roku będą mogli kupić swój pierwszy dom.

1d. Now that we have saved some money, we can get our foot on the housing ladder. =  Teraz, gdy zaoszczędziliśmy trochę pieniędzy, możemy kupić nasz pierwszy dom.

Źródło – Cooltura24

Podziel się:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Skontaktuj się

0%