Lekcja angielskiego – Zacisnąć zęby i do przodu

Zapraszamy na lekcję angielskiego, z której nauczycie się idiomów przydatnych w codziennych sytuacjach.

Idiomy przygotowała Katarzyna Goliszek z lingutransla.org

God helps those who help themselves. / One must not rely solely on a divine intervention every time in need. It is up to people to take matters in their own hands and solve their own problems for the fact that God has already equipped human beings with every way to be able to help themselves = Bóg pomaga tym, którzy pomagają sobie sami. / Nie można polegać wyłącznie na boskiej interwencji za każdym razem, gdy jest się w potrzebie. To ludzie powinni wziąć sprawy w swoje ręce i rozwiązać własne problemy, ponieważ Bóg wyposażył już ludzi w każdy możliwy sposób, aby mogli pomóc sobie sami.

1a.

A: „I’m really praying hard for an A on my exam”. 

B: „You’d better start studying. God helps those who help themselves”.A: „Naprawdę mocno się modlę o piątkę z egzaminu”.

B: „Lepiej zacznij się uczyć. Bóg pomaga tym, którzy  pomagają sobie sami”

1b. You can’t spend your days waiting for a good job to find you. God helps those that help themselves. = Nie możesz spędzać dni czekając na znalezienie dobrej pracy. Bóg pomaga tym, którzy pomagają sami sobie. 

1c.  If you want a better education, start studying. God helps those who help themselves. = Jeśli chcesz mieć lepszą edukację, zacznij się uczyć. Bóg pomaga tym, którzy pomagają sami sobie. 

1d. In my career I’ve seen that God helps those who help themselves. =  W swojej karierze widziałem, że Bóg pomaga tym, którzy pomagają sami sobie. 

Źródło – Cooltura24

Podziel się:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Skontaktuj się

0%