Lekcja angielskiego – Zdusić w zarodku

Zapraszamy na lekcję angielskiego, z której nauczycie się idiomów przydatnych w codziennych sytuacjach.

Idiomy przygotowała Katarzyna Goliszek z lingutransla.org

Lose one’s touch = no longer able to do something as well as you could before, no longer be able to do or handle something skillfully = tracić kontakt, nie być już w stanie zrobić czegoś tak dobrze, jak wcześniej, nie móc już zrobić ani poradzić sobie z czymś umiejętnie, stracić swoją umiejętność, stracić swoją biegłość.

1a. Unfortunately, my best friend and I have lost touch over the years, so I have no idea where she is now. = Niestety moja najlepsza przyjaciółka i ja straciłyśmy kontakt przez lata, więc nie mam pojęcia, gdzie ona teraz jest.

1b. Jack and Eveline were our best friends at the university, but over the years we have lost touch. = Jacek i Evelina byli naszymi najlepszymi przyjaciółmi na uniwersytecie, ale z biegiem lat straciliśmy kontakt.

1c. Their performance was really great. They have not lost their touch at all. =  Ich występ był naprawdę świetny. W ogóle nie stracili umiejętności.

1d. True, you may have the talent, but if you do not practise enough, believe me, you will lose your touch some day. = To prawda, możesz mieć talent, ale jeśli nie będziesz wystarczająco ćwiczyć, uwierz mi, pewnego dnia stracisz swoją biegłość.

Źródło – Cooltura24

Podziel się:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Skontaktuj się

0%