Lekcja angielskiego – Żelazny żołądek

Zapraszamy na lekcję angielskiego, z której nauczycie się idiomów przydatnych w codziennych sytuacjach.

Idiomy przygotowała Katarzyna Goliszek z lingutransla.org

Have cast-iron stomach = to have the ability to eat foods that others may find unusual, unpalatable, or too spicy, without experiencing any ill effects like nausea or upset stomach = mieć zdolność spożywania pokarmów, które inni mogą uznać za niezwykłe, niesmaczne lub zbyt ostre, bez odczuwania jakichkolwiek złych skutków, takich jak nudności lub rozstrój żołądka = bardzo mocny żołądek, niepodatny na złe jedzenie lub mdłości, 'cast-iron’ = żeliwo.

1a. My brother has such a cast-iron stomach that he can eat everything he wants and then he feels perfectly fine afterward. = Mój brat ma tak mocny żołądek, że może jeść wszystko, na co ma ochotę, a potem czuje się doskonale.

1b. You must have a cast-iron stomach if you can eat so much spicy food! = Musisz mieć silny żołądek, jeśli możesz jeść tyle pikantnych potraw! 

1c. If I didn’t have a cast-iron stomach, I couldn’t eat Mexican pizza every day. = Gdybym nie miał mocnego żołądka, nie mógłbym codziennie jeść meksykańskiej pizzy.

1d. Harry – known for his cast-iron stomach – ate five whole fatty sausages with fried onions. = Harry – znany ze swojego mocnego żołądka – zjadł pięć pełnych tłustych kiełbasek ze smażoną cebulą.

Źródło – Cooltura24

Podziel się:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Skontaktuj się

0%