Lekcja angielskiego – Zwroty z fasolą

Zapraszamy na lekcję angielskiego, z której nauczycie się idiomów przydatnych w codziennych sytuacjach.

Idiomy przygotowała Katarzyna Goliszek z lingutransla.org

Be full of beans = to have a lot of energy and enthusiasm = mieć dużo energii i entuzjazmu, być pełnym energii, entuzjazmu

1a. You are always so full of beans before breakfast. How do you do that? =  Jesteś zawsze tak pełen energii przed śniadaniem. Jak to robisz? 

1b. Simon’s outstanding results of the exams made his parents full of beans. =  Znakomite wyniki egzaminów Szymona spowodowały entuzjazm jego rodziców.

1c. Whenever our kids are full of beans like this, I ask them to go run around in the garden for a few hours. = Ilekroć nasze dzieci są pełne energii, proszę, proszę ich, żeby uciekali w ogrodzie przez kilka godzin.

1d. Pauline was among them, pink-cheeked and full of beans after her long sleep.  =  Paulina była wśród nich, z różowymi policzkami i pełna energii po długim śnie.

Źródło – Cooltura24

Podziel się:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Skontaktuj się

0%