Nabór do polskiej akademii dyplomatów

Polska ambasada w Londynie zachęca w swoich mediach społecznościowych do wzięcia udziału w naborze na aplikację dyplomatyczno-konsularną.

Kandydaci muszą być obywatelami polskimi, posiadać stopień magistra lub równorzędny oraz posługiwać się językami obcymi na poziomie niezbędnym w służbie zagranicznej. Nabór trwa do 17 marca. Aplikacja rozpocznie się 1 września 2022. Przyjęte zostaną 23 osoby.

Główne obowiązki aplikanta to ukończenie programu szkoleń w ramach aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, odbycie stażu zawodowego w MSZ oraz w placówce zagranicznej, ukończenie służby przygotowawczej w służbie cywilnej, udział w innych szkoleniach, kursach oraz zagranicznych wizytach studyjnych przewidzianych przez kierownika aplikacji, a także przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomatyczno-konsularnego.

Bliższe informacje na stronie gov.pl w zakładce Akademia Dyplomatyczna MSZ.

 

Źródło – Cooltura24

Podziel się:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Skontaktuj się

0%