Pandemia koronawirusa wydarzeniem roku 2020 r. w Polsce i na świecie

Pandemia koronawirusa najważniejszym wydarzeniem roku 2020 r. zarówno w Polsce, jak i na świecie – wynika z badania CBOS „Rok 2020 pod znakiem pandemii”.

CBOS przeprowadził badanie w formie pytania otwartego o najważniejsze, zdaniem respondentów, wydarzenie 2020 roku zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Jak wykazało badanie, miniony rok zarówno w skali międzynarodowej, jak i krajowej zdecydowanie zdominowała pandemia koronawirusa, która dotknęła prawie wszystkie dziedziny życia społecznego, gospodarczego, politycznego i kulturalnego. Jako najważniejsze wydarzenie roku wskazało ją 37,6 proc. Polaków.

Na drugim miejscu w skali kraju znalazły się wybory prezydenckie – wygrana Andrzeja Dudy, przegrana Rafała Trzaskowskiego, kontynuacja rządów Prawa i Sprawiedliwości itp., na co wskazywało 18,4 proc. badanych. Procenty jednak nie sumują się do 100, ponieważ badani mogli wymienić kilka wydarzeń w odpowiedziach.

Jednocześnie 0,8 proc. w kontekście wydarzenia roku wskazało nieprzeprowadzone wybory prezydenckie w terminie majowym.

7,5 proc. respondentów jako wydarzenie roku 2020 oceniło strajki kobiet, młodzieży i w tym kontekście wskazywano również łamanie praw kobiet oraz aborcję.

Respodenci zwracali uwagę na postępujące łamanie praworządności, łamanie Konstytucji, upolitycznienie środków przekazu, zawłaszczenie TVP przez PiS, czy przejęcie przez PiS Trybunału Konstytucyjnego (0,5 proc.). Wspominano także o pogarszającym się wizerunku i pozycji Polski w UE (0,3 proc.). Pojawiały się też różne inne negatywnie oceniane kwestie dotyczące aktualnie rządzących, m.in. nieudolna, zdaniem 0,7 proc. respondentów, polityka zdrowotna.

23 proc. badanych na pytanie o wydarzenie roku w Polsce odpowiedziało „nie wiem, nie pamiętam”.

W jeszcze większym stopniu pandemia jest postrzegana jako wydarzenie roku 2020 w skali światowej – którą wskazało ponad 50,2 proc.

9,4 proc. wskazywało na wynalezienie szczepionki, a 10,6 proc. za ważne wydarzenie uznało wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (368) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano w dniach od 4 do 14 stycznia 2021 roku na próbie liczącej 1150 osób (w tym: 44,1 proc. metodą CAPI, 42,8 proc. – CATI i 13,1 proc. – CAWI).

Źródło – Cooltura24

Podziel się:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Skontaktuj się

0%