Przez Europę przetacza się fala zwolnień lekarskich z powodu Covid-19

Z powodu przechodzącej przez Europę fali zakażeń koronawirusem, wywoływanych wariantem Omikron, setki tysięcy pracowników przebywają w izolacji lub na kwarantannie. Niektóre kraje złagodziły ich zasady, by nie doprowadzić do paraliżu kluczowych sektorów. Nieobecność pracowników jest szczególnie mocno odczuwana w oświacie, służbie zdrowia i transporcie.

W Niemczech w połowie stycznia skrócono okres kwarantanny i izolacji, by zapobiec nieobecności w pracy zbyt wielu pracowników służby zdrowia i innej infrastruktury krytycznej. Według nowych przepisów zakażona osoba może zostać zwolniona z izolacji po siedmiu dniach, jeżeli przedstawi negatywny wynik testu PCR. Pracownicy szpitali i domów opieki by zakończyć izolację po siedmiu dniach muszą dodatkowo nie wykazywać żadnych objawów przez dwa ostatnie dni tego okresu.

Z powodu nieobecności dużej części personelu zamykane są niektóre domy opieki. W Berlinie i Frankfurcie nad Menem ograniczane są kursy komunikacji miejskiej. Zamykane są też niektóre placówki oświaty. W samym Frankfurcie z powodu izolacji lub kwarantanny nie pracuje jedna trzecia wychowawców przedszkolnych największej sieci tych placówek w mieście.

W Czechach we wtorek w izolacji znajdowało się 628 tys. osób, które otrzymały pozytywny wynik badania na obecność koronawirusa. W zakładach pracy i szkołach przeprowadza się rutynowe badania. Jak donoszą media, z powodu niedoboru pracowników, w wielu miastach komunikacja publiczna przechodzi na weekendowy rozkład jazdy. Szybko rosnąca liczba osób przebywających na kwarantannie spowodowała jej skrócenie do pięciu dni.

Na Słowacji izolację zakażonych osób i kwarantannę pozostających z nimi w kontakcie również ograniczono do pięciu dni. Powszechne są informacje o wynikających z braku pracowników ograniczeniach w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej, w odróżnieniu od Czech wpływa to również na rozkład jazdy pociągów.

Litewski zakład ubezpieczeń społecznych poinformował, że w styczniu liczba wydawanych zwolnień lekarskich wzrosła o 63 proc. w stosunku do tego samego miesiąc 2021 roku. W 2022 r. wydano już 389 tys. zwolnień lekarskich, 100 tys. z nich z powodu zakażenia SARS-CoV-2. Gdy na izolacji bądź kwarantannie przebywa ponad 30 proc. uczniów, nauka w szkole odbywa się zdalnie. Litewska poczta informuje o możliwych opóźnieniach w dostarczaniu listów i przesyłek, spowodowanych urlopami zdrowotnymi pracowników. Od 24 stycznia zakażone osoby, które nie mają objawów, nie podlegają obowiązkowi izolacji i mogą pracować. Decyzja została podjęta, by zapewnić funkcjonowanie krytycznych branż, takich jak opieka zdrowotna, energetyka czy służby mundurowe.

We Włoszech zakażonych jest obecnie ok. 2,4 mln osób. Kolejne miliony są objęte kwarantanną. Z obowiązku jej odbywania zwolnione są osoby, które przyjęły trzy dawki szczepionki przeciwko Covid-19. Nie notuje się większych utrudnień, choć w wielu urzędach i instytucjach pracuje mniej osób. Na wypadek pogorszenia się sytuacji, zakład transportu miejskiego w Rzymie opracował plan sprowadzenia żołnierzy, którzy kierowaliby miejskimi autobusami. Na razie jego realizacja nie była konieczna.

W Hiszpanii w styczniu każdego dnia wydawano średnio 10 tys. zwolnień lekarskich. Według rządu, tak wysoka liczba urlopów chorobowych była notowana jedynie między marcem a kwietniem 2020 roku, na początku epidemii Covid-19. Od grudnia na zwolnieniach przebywało 10 proc. pracowników. Największym wyzwaniem w sytuacji masowych zwolnień jest zapewnienie funkcjonowania szkół i placówek ochrony zdrowia. Niektóre regiony, np. Katalonia informowały o paraliżu szkół, spowodowanym infekcjami wśród grona nauczycielskiego.

W liczącej 10,3 miliona mieszkańców Portugalii na początku lutego z powodu zakażenia lub kontaktu z zainfekowaną osobą nie pracowało 1,2 mln osób. Brak pracowników najbardziej odczuwany jest w opiece zdrowotnej oraz w placówkach oświatowych.

W stolicy Szwecji Sztokholmie, na zwolnieniach lekarskich przebywa 22 proc. pracowników oświaty, co utrudnia pracę placówek edukacyjnych. W 28 ze 146 szkół nauka odbywa się zdalnie. Pod koniec stycznia po raz pierwszy od wybuchu pandemii zdecydowano o dwudniowym wstrzymaniu ruchu połowy pociągów w Szwecji. Decyzja wynikała z niedoboru przebywających w izolacji i na kwarantannach pracowników. Podobne problemy miały linie lotnicze SAS. Od 20 stycznia złagodzono zasady kwarantanny dla pracowników najważniejszych społecznie zawodów, którzy mają również priorytetowy dostęp do testów.

W Finlandii na początku 2022 roku znacznie poluzowano przepisy związane z izolacją i kwarantanną. W najbardziej zaludnionym obszarze kraju – aglomeracji stołecznych Helsinek – nie są już praktycznie stosowane. Władze uznały, że infekcje koronawirusem są tak rozpowszechnione, że dotychczasowe środki walki z epidemią już nie ograniczają jej rozwoju. Na izolację kierowane są głównie osoby, które mogą mieć kontakt z grupami ryzyka, czyli np. pracownicy sektora zdrowia. Pozostałym, w tym pracownikom oświaty, zaleca się jedynie „samodzielne odpowiedzialne zachowanie”.

Źródło – Cooltura24

Podziel się:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Skontaktuj się

0%