Regulamin konkursu „14 nagród na 14 urodziny Radia PRL”

1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest Media In&Out LTD.

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora i sponsora konkursu.

3. Konkurs „14 nagród na 14 urodziny Radia PRL” składa się z dwóch części : Konkursu Głównego i Finału.

a) Konkurs Główny przeprowadzony zostanie na antenie Radia PRL od 14.12.2020-18.12.2020 między godziną 7.00-21.00.

b) Finał przeprowadzony zostanie na Funpage’u Polish Radio London oraz na antenie Radia PRL 21.12.2020 r. w godzinach 7.00-17.00. W tych godzinach odbędzie się także głosowanie, które rozumiane jest jako polubienie komentarza z weirszykiem (like – kciuk lub serduszko).

Ogłoszenie wyników Finału konkursu odbędzie się po godzinie 17tej na antenie tego samego dnia.

4. Nagrody w Konkursie Głównym każdego konkursowego dnia są rozdawane dwie nagrody spośród następującej puli:

a) Google Nest Mini Smart Speakery, Alexy, DAB transmitery do samochodu i radia z DABem.

b) w Wielki Finał 21.12.2020 rozdane zostaną aż 4 nagrody z powyższej puli nagród.

Organizator zastrzega sobie prawo do dodatkowych nagród.

5. Zasady konkursów

a)  Konkurs Główny: przez cały tydzień na antenie Radia, każdego dnia, jeden,  inny prezenter w swoim paśmie (programie) przeprowadzi konkurs, zadając Uczestnikom konkursowe pytania na tematy związane z Radiem PRL i muzyką. Każdego dnia nagradzani są dwaj Uczestnicy, którzy wypełnią warunki konkursu i poprawnie udzielą odpowiedzi na konkursowe pytania.

b) Finał: 21.12.2020 (poniedziałek) rozegrany zostanie wielki Finał. Tego dnia– w porannym paśmie udostępniony zostanie na radiowym Funpagegu (Polish Radio London) post, pod którym, Uczestnik w komentarzu będzie musiał umieścić wymyślony wcześniej przez siebie wiersz-rymowankę z użyciem 3 konkursowych haseł, którymi są:

– 14 lat

– Urodziny

– Radio PRL

Do godziny 17.00 odbywa się głosowanie. Zwycięzcą zostaje Uczestnik, który zbierze największą liczę głosów.

Nagrody zostaną przyznane za 3 wiersze, które zbiorą kolejno największą liczę głosów.

Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy, w których pojawiają się treści niezgodne z zasadami konkursu.

7. Warunki udziału w konkursie:

a) Warunkiem udziału w Konkursie Głównym jest dodzwonienie się na antenę Radia PRL po wyraźnym sygnale prowadzącego, następnie udzielenie poprawnych odpowiedzi na zadane przez prowadzącego pytania. Pytania dotyczyć będą Radia PRL i muzyki.

b) Warunkiem udziału w Finale jest napisanie przez Uczestnika krótkiego wiersza-rymowanki z użyciem 3 konkursowych haseł (wymienione wyżej w regulaminie) oraz zamieszczenie go w komentarzu pod konkursowym postem Finału do godziny 17.00, 21.12.2020 r.

8. Uczestnikiem może zostać jedynie osoba, która ukończyła 18. rok życia.

9. Odbiór konkursowych nagród odbywa się osobiście w siedzibie Polskiego Radia Londyn pod adresem: Polskie Radio Londyn, Unit 8 Odeon Parade, 480 London Road, TW7 4RL London, po wczejszym okazaniu dowodu tożsamości.

10. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez organizatora i sponsora.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn.

Skontaktuj się

0%