Regulamin konkursu „O czym mowa?”

Organizatorem konkursu jest Media In@Out Ltd.

 1. Fundatorem nagród jest Green Mark Joinery
 2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora i sponsora konkursu.
 3. Konkurs „O czym mowa?” będzie trwał od dnia 06/01/21 do 29/01/21.
 4. Zasady konkursu:
  a) W każdą środę i piątek między godzina 10:00 a 11:30, po wyraźnym sygnale prezentera, słuchacz chcący wziąć udział w konkursie musi dodzwonić się do studia.
  b) Dodzwonienie się do studia w wymienionych godzinach jest warunkiem wzięcia udziału w konkursie.
  c) Po dodzwonieniu się do studia, uczestnik konkursu otrzyma dwa pytania od prowadzącego.
  d) Uczestnik by otrzymać nagrodę musi odpowiedzieć na oba pytania poprawnie.
  e) Pierwsze pytanie będzie wiązać się bezpośrednio z podpowiedziami, które będą pojawiać się od poniedziałku do środy na antenie radia PRL przez cały dzień. W okresie pomiędzy poniedziałkiem a środą pojawią się trzy podpowiedzi związane z „Pytaniem środowym”. W środę po godzinie 13:00 do piątku będą pojawiać się podpowiedzi do „pytania piątkowego”, którego rozwiązanie będzie miało miejsce w piątek pomiędzy godz. 10:00 a 11:30
  Drugie pytanie będzie dotyczyło bezpośrednio sponsora konkursu firmy Green Mark Joinery.
 5. Warunki udziału w konkursie:
  a) Uczestnikiem może zostać jedynie osoba, która ukończyła 18. rok życia.
  b) Nagrody konkursowe dla zwycięzców będą wysyłane bezpośrednio do laureatów konkursu pocztą, w terminie do 14 dni roboczych od zakończenia konkursu.
  c) Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez organizatora i sponsora.
  d) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn.

Skontaktuj się

0%