The Rig, thriller z polskim dubbingiem

The Rig czyli Platforma Wiertnicza to nowa sześcioczęściowa seria Amazon Original producenta Dereka Waxa i Wild Mercury Productions. Z Iain’em Glenem, Emily Hampshire i Martinem Compstonem w rolach głównych.

Fot. Wild Mercury Productions

Serial, skierowany nie tylko do polskiego widza, podąża za załogą platformy wiertniczej Kinloch Bravo na Morzu Północnym i ich walką o przetrwanie, gdy tajemnicza mgła wtacza się, pozostawiając ich pozostawionych samym sobie i odcinając wszelką komunikację z brzegiem. Wszystkie sześć odcinków jest już dostępnych na Amazon Prime Video i jak napisał Benji Wilson dla The Telegraph: „Powinniście i pożrecie The Rig jak puszkę cukierkow Quality Street”.

Fot. Wild Mercury Productions

Oparty na mocnych postaciach thriller eksploruje strach przed nieznanym, wykorzystując ustawienie platformy wiertniczej, aby stworzyć napięcie przesiąknięte izolacją. Śledzimy losy Magnusa, kierownika instalacji morskich (OIM) i szefa platformy, który próbuje przeprowadzić swoją rozbitą załogę przez ewoluujący kryzys. Napięcie i paranoja rosną, gdy systemy platformy zawodzą, wszystkie wysiłki zmierzające do przywrócenia kontaktu z lądem są miażdżone, a niszczycielski wypadek stawia ich wszystkich twarzą w twarz ze śmiertelnymi niebezpieczeństwami jednego z najbardziej ekstremalnych środowisk pracy na planecie. Historia rozwija się wraz z postaciami, a relacje są testowane, gdy ciśnienie rośnie, a załoga w końcu odkrywa skalę mocy, którą obudzili i niebezpieczeństwo, jakie stanowi dla wszystkich, których pozostawili na lądzie.

Fot. Wild Mercury Productions

Nowy scenarzysta, David MacPherson, dorastał w szkockim miasteczku Alness w pobliżu wybrzeża Morza Północnego. Jego ojciec przez lata pracował na platformie morskiej, często wracając z opowieściami o niewytłumaczalnych wydarzeniach. On sam, MacPherson był zaangażowany w organizacje działające na rzecz złagodzenia kryzysu klimatycznego od czasu jego studiów w zakresie badań środowiskowych, a seria nie stroni od tych głębokich globalnych problemów. The Rig, czyli Platforma inteligentnie bada kwestie środowiskowe, a także kwestie związane z prawami pracowniczymi, a Lucy Mangan z gazety Guardian zauważa: „Świadomość ekologiczna wypełnia historię („Jesteśmy pierwotni kopiący skamieliny”) bez demonizowania tych, którzy szukają pracy w przemyśle zanieczyszczającym środowisko”. The Rig jest dostępny w prawie stu językach, a polskie audio to wysokiej jakości dubbing. Serial jest dobrze napisany, dobrze wyprodukowany i dobrze wyreżyserowany, co skutkuje fascynującym thrillerem, który ożywa przez utalentowaną obsadę. Wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi pod koniec szóstego odcinka, ale największe z nich:

Kiedy sezon 2?

Fot. Wild Mercury Productions

The Rig is Derek Wax and Wild Mercury Productions’ new six-part Amazon Original series. With Iain Glen, Emily Hampshire and Martin Compston leading a strong cast, the series follows the crew of the North Sea stationed Kinloch Bravo oil rig and their fight for survival as a mysterious fog rolls in, leaving them stranded and cutting off all communication with the shore. All six episodes are available now on Amazon Prime Video and as Benji Wilson wrote for The Telegraph, “You should, and will, gobble The Rig up like a tin of Quality Street.”

The character-driven mystery thriller explores the fear of the unknown, utilising its oil rig setting to create a tension permeated by isolation. We follow Magnus, Offshore Installation Manager (OIM) and rig boss, as he attempts to lead his fractured crew through the evolving crisis. Tensions and paranoia rise, as the rig’s systems fail, all efforts to restore contact with the mainland are crushed and a devastating accident brings them all face-to-face with the deadly dangers of one of the most extreme working environments on the planet. The story develops alongside the characters and relationships are tested as the pressure increases and the crew finally discover the scale of the power that they have awoken and the danger it poses to all those that they’ve left behind on land.
First time scriptwriter, David MacPherson, grew up in the Scottish town Alness near the North Sea facing coast. His father worked on an offshore platform for years, often returning with stories of inexplicable happenings. MacPherson himself has been involved with organisations working to mitigate the climate crisis since his MA in environmental studies and the series does not shy away from these profound global issues. The Rig intelligently explores environmental issues, as well as issues surrounding workers’ rights, with Lucy Mangan of the Guardian noting, “Eco-consciousness suffuses the story (“We’re fossils digging fossils”) without demonising those who look to polluting industries for work.”
The Rig is available in almost one hundred languages and the Polish audio is high quality dubbing. The series is well written, well produced and well directed, resulting in a compellingly made thriller that is brought to life by a talented cast. There are many questions left unanswered by the end of the sixth episode, but the biggest one:
When is season 2?

Podziel się:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Skontaktuj się

0%