Unia wezwie władze w Londynie do respektowania praw jej obywateli

Jak donosi agencja Reuters, podczas zbliżającego się nadzwyczajnego szczytu Rady Europejskiej, unijni przywódcy wezwą rząd Wielkiej Brytanii do poszanowania praw swoich obywateli. Apel wspólnoty jest reakcją na doniesienia o skandalicznym traktowaniu mieszkańców Unii chcących wjechać do Wielkiej Brytanii.

Nadzwyczajny szczyt Rady Europejskiej odbędzie się w dniach 24-25 maja, jak wynika z projektu konkluzji do którego dotarła agencja Reuters, przywódcy krajów członkowskich wspólnoty, wezwą rząd Borisa Johnson do respektowania praw swoich obywateli.

„Rada Europejska wzywa Wielką Brytanię do poszanowania zasady niedyskryminacji wśród państw członkowskich i poszanowania praw obywateli UE”, głosi cytat dokumentu przytaczany przez agencję.

Konkluzja nie pociąga jednak za sobą skutków prawnych, to forma wyrażenia przez Radę jej stanowiska politycznego w danej sprawie czy szerszym obszarze tematycznym.  

Apel do władz w Londynie to reakcja wspólnoty na medialne doniesienia o skandalicznym traktowaniu przez funkcjonariuszy Border Force obywateli krajów Unii Europejskiej, podróżujących na Wyspy. W ubiegłym tygodniu między innymi „The Guradian” informował o tym, że brytyjskie służby graniczne zakuwają ludzi w kajdanki i odsyłają do ośrodków imigracyjnych, swoje działania argumentują tym, że podróżni usiłowali przekroczyć granicę nie posiadając wizy pracowniczej.

Władze krajów członkowskich nie kryją oburzenia. Włoski minister spraw zagranicznych Luigi Di Maio opisywał w ubiegłym tygodniu incydent z udziałem 12 obywateli Włoch, którym odmówiono nie tylko wjazdu do Wielkiej Brytanii a też prawa do lotu powrotnego kierując ich do ośrodka.  

Przemawiając w parlamencie Di Maio poinformował deputowanych, że przyszłym tygodniu odwiedzi Londyn aby omówić sytuację z urzędnikami imigracyjnymi. „Władze brytyjskie zobowiązały się (…), że w przyszłości w podobnych przypadkach będą wpuszczać obywateli UE na terytorium Wielkiej Brytanii tymczasowo, po opłaceniu kaucji/kary podróżni mogliby w normalnych warunkach czekać na lot powrotny do kraju”, mówił.  

Wraz z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zmianie uległy zasady przepływu towarów i osób między wspólnotą a UK, podróże w celach rekreacyjnych nadal odbywają się w ramach ruchu bezwizowego jednak osoby udające się na Wyspy do pracy lub w celu pobierania nauki, muszą wizę posiadać. Wielu pracowników, zwłaszcza sezonowych nie zdaje sobie sprawy z istnienia nowych wymogów.

Źródło – Cooltura24

Podziel się:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Skontaktuj się

0%