Jubileusz Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii

Mamy to szczęście, że stowarzyszenie na przestrzeni lat zawsze skupiało ambitnych ludzi z pomysłami, którzy dzieląc się swoim dorobkiem naukowym i zawodowym czerpią satysfakcję z pracy społecznej. Pomimo trudności związanych z brexitem i pandemią pozostawaliśmy aktywni, organizując zdalne prelekcje, wirtualne spotkania otwarte oraz towarzyskie, staraliśmy się utrzymywać ciągły kontakt z naszymi członkami i sympatykami – mówi Anna Kopyto, prezes Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii.

W tym roku Stowarzyszenia Techników Polskich w WB przekroczyło 80-lecie swojego istnienia. Na pani ręce składam gratulacje wszystkich jego członkom. Jak uczczono tę rocznicę?

W imieniu STP bardzo dziękuję za gratulacje. Aby uczcić nasz okrągły jubileusz zorganizowaliśmy w dniach od 28 do 30 października 2021 trzydniowy Kongres Polskich Inżynierów w Wielkiej Brytanii, którego myślą przewodnią była zmiana – jako jedyna stała w życiu.

Kongres rozpoczęły dwa panele dyskusyjne online. Pierwsza wymiana spostrzeżeń dotyczyła potencjału Big Data, wykorzystywaniu dostępnych narzędzi przydatnych do przeprowadzenia inteligentnej analizy danych, a także technologicznych możliwości, jakie niesie ze sobą zastosowanie sztucznej inteligencji w przyszłości. Drugi panel poświęcony był wymianie doświadczeń związanych z pracą na międzynarodowych projektach i w wielokulturowym środowisku, oraz o przekształcaniu się granic, w dosłownym i metaforycznym znaczeniu, które otwierają inżynierom różne opcje działania. Drugiego dnia obchodów jubileuszowych odbyło się uroczyste przyjęcie w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie, gdzie zaprezentowaliśmy wstępne wnioski z prac nad Raportem Technicznym „Uwolnić Potencjał. Raport o Polkach pracujących w STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) w Wielkiej Brytanii’ i opowiedzieliśmy o obrazie Polki-emigrantki, jaki wyłania się ze zgromadzonych danych – ile ma lat, co ją inspiruje i motywuje do działania, czy czerpie satysfakcję z pracy zawodowej, jakie stoją przed nią wyzwania i perspektywy, co skłoniło ją do wyjazdu z kraju? Zakończenie prac nad Raportem Technicznym oraz jego publikacja zaplanowane są na początek przyszłego roku.

W ostatni dzień Kongresu uczestniczyliśmy w nieformalnym spotkaniu networkingowym w Darwin Brasserie – restauracji mieszczącej się na 36 piętrze budynku Sky Garden. Po wspólnym brunchu zwiedzaliśmy podniebne ogrody i podziwialiśmy panoramę Londynu.

 

Stowarzyszenie jest jedną z najdłużej funkcjonujących tego typu organizacji polskich i wciąż prężnie działającą. Jak to się dzieje, że pomimo upływu lat organizacja nadal wnosi tyle dobrego do życia polskiej społeczności na Wyspach?

Mamy to szczęście, że Stowarzyszenie na przestrzeni lat zawsze skupiało ambitnych ludzi z pomysłami, którzy dzieląc się swoim dorobkiem naukowym i zawodowym czerpią satysfakcję z pracy społecznej. Pomimo trudności związanych z brexitem i pandemią pozostawaliśmy aktywni, organizując zdalne prelekcje, wirtualne spotkania otwarte oraz towarzyskie, staraliśmy się utrzymywać ciągły kontakt z naszymi członkami i sympatykami.

Wciąż udaje się nam przyciągać nowych ludzi, w szczególności młodych, którzy stawiają pierwsze kroki na rynku pracy i zdają sobie sprawę z tego, jak atrakcyjne może być dla potencjalnego pracodawcy ich doświadczenie wolontaryjne zdobyte w organizacji non-profit.

Zdajemy sobie sprawę z tego, jak trudno osiągnąć sukces przebywając na emigracji, z dala od rodziny i przyjaciół, dlatego jednym z naszych celów jest wspieranie polskich inżynierów i techników przebywającym na obczyźnie.

 

Proszę powiedzieć, jak wyglądały początki Stowarzyszenia oraz jego działalność na przestrzeni lat?

Pierwsze Walne Zebranie, zebranie założycielskie, odbyło się 7 września 1940 w Ognisku Polskim pod adresem 55 Prince’s Gate w Londynie, przy odgłosie syren alarmowych zapowiadających bombardowanie Londynu.

Początkowo głównym celem STP było zespolenie polskich sił technicznych dla zwycięstwa nad nazistowskimi Niemcami. Później działalność poszerzono o zachowanie i pogłębianie wiedzy technicznej na powojenny użytek.

 

Proszę powiedzieć ile osób i kogo obecnie zrzesza Stowarzyszenie?

W naszych szeregach znajduje się obecnie 121 członków, inżynierów i techników różnych branż: elektrycznej, elektronicznej, mechanicznej, lotniczej, informatycznej, instalacyjnej, kolejowej, drogowej, mostowej, konstrukcyjno-budowlanej, architektonicznej i wielu innych.

Nasi członkowie pracują przy największych inwestycjach infrastrukturalnych realizowanych na terenie Wielkiej Brytanii, takich jak np. HS2 czy Crossrail.

Władze STP wybierane są w drodze głosowania na odbywającym się raz do roku Walnym Zebraniu. Na Zarząd składa się trzynastu powierników – Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia, którzy co miesiąc zbierają się, aby omówić bieżące sprawy i dalsze plany na rozwój STP. Zebrania są jawne i każdy Członek STP ma prawo w nich uczestniczyć.

 

Jakie cele obecnie realizuje stowarzyszenie? Co należy do najważniejszych waszych zadań?

Naszymi celami statutowymi wyszczególnionymi w Konstytucji STP, najważniejszym dokumencie regulującym zakres działań stowarzyszenia jako Charity Organisation, są:

– prowadzenie wykładów, warsztatów i kursów dokształcających;

– organizacja warsztatów, seminariów i konferencji;

– wspieranie poprzez mentoring i działalność doradczą;

– tworzenie platformy do wymiany myśli i informacji na temat inżynierii, techniki i szeroko pojętej nauki, propagowanie najnowszych osiągnięć wiedzy.

Od momentu powstania STP misją stowarzyszenia było skupianie inżynierów i techników polskich i brytyjskich polskiego pochodzenia, budowanie i podtrzymywanie między nimi więzi, opartych na zasadach solidarności zawodowej, kulturowej i narodowej; chrona wspólnych interesów polskich inżynierów i techników, mieszkających i pracujących w Wielkiej Brytanii i innych krajach Europy, dzięki reprezentacji w różnych organizacjach państwowych i europejskich.

Nie jesteśmy organizacją komercyjną i zysk finansowy nie jest celem naszej działalności.

 

Czy współpracujecie na co dzień z innym tego typu organizacjami?

STP partneruje wielu organizacjom polonijnym i naukowo-technicznym, między innymi Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, do której należą bratnie stowarzyszenia inżynierów i techników polskich z Francji, Austrii, Niemiec i Litwy. Federacja jest jednym z organizatorów V Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich oraz XXVII Kongresu Techników Polskich, który odbędzie się w Gliwicach w dniach 23-25 czerwca przyszłego roku. Temat przewodni wydarzenia to „Inżynierowie dla zdrowej planety” (szip.org.pl).

 

Jakie macie plany na przyszłość?

Aktualnie trwają prace nad naszym nowym projektem „Podcast 60dB”, którego nazwa nawiązuje do natężenia dźwięku w trakcie rozmowy. Celem podcastu jest dotarcie do szerszego grona odbiorców oraz obecnych członków stowarzyszenia. Podcasty będą zawierały w sobie informacje na temat ostatnich wydarzeń w stowarzyszeniu oraz wywiady z zaproszonymi gośćmi. Poruszane zagadnienia mają za zadanie promować dziedziny naukowo-techniczne.

 

Kto ew. może lub powinien należeć (bądź zgłosić się) do Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii?

Dla chcących dołączyć do STP mamy przewidziane cztery kategorie członkostwa, dostępne w zależności od posiadanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego:

– Członek Wspierający – dla osób zainteresowanych nauką i techniką, które chcą wspierać działalność STP;

– Członek Stowarzyszony – dla osób bez wyższego wykształcenia technicznego, ale z szerokim doświadczeniem zawodowym;

– Członek Zwyczajny – dla osób posiadających wyższe wykształcenie techniczne i/lub odpowiednio długą praktykę zawodową.

Dla firm i organizacji przeznaczone jest Członkostwo Instytucjonalne.

Jeśli ktoś szuka miejsca, gdzie można poznać ciekawych ludzi, pracujących nad interesującymi projektami inżynierskimi nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale i poza jej granicami; chciałby włączyć się do aktywnego działania w stowarzyszeniu; zastanawia się nad tym, gdzie mógłby uzyskać porady dotyczącej dalszego rozwoju swojej kariery zawodowej lub podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi – z pewnością odnajdzie się w Stowarzyszeniu Techników Polskich. Naszą organizację tworzą ludzie do niej należący. Członkowie STP mają realny wpływ, w jakim kierunku będzie ona podążać.

 

Gdzie szukać informacji o waszej bieżącej działalności?

Zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej stpuk.org. Jesteśmy również dostępni na LinkedIn i FB, gdzie ostatnio świętowaliśmy pierwsze 1000 polubień naszej strony.

 

Rozmawiał: Dariusz A. Zeller

Dariusz A. Zeller

Źródło – Cooltura24

Podziel się:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Skontaktuj się

0%