Lekcja angielskiego – Bezbłędnie!

Zapraszamy na lekcję angielskiego, z której nauczycie się idiomów przydatnych w codziennych sytuacjach.

Idiomy przygotowała Katarzyna Goliszek z lingutransla.org

Not put a foot wrong =  to do nothing wrong and not make any mistakes = nie popełnić ani jednego błędu

1a. Believe me that during a few days of tough interviews, he never put a foot wrong. = Uwierz mi, że przez kilka dni trudnych wywiadów nigdy się nie pomylił. 

1b. Our manager never puts a foot wrong, keeping all his employees extremely focused on their job. = Nasz kierownik nigdy się nie myli, dzięki czemu wszyscy jego pracownicy są niezwykle skoncentrowani na swojej pracy. 

1c. You know very well that my sister can’t put a foot wrong in our parents’ eyes – she is the golden child for them.  =  Wiesz dobrze, że moja siostra nie może popełnić ani jednego błędu – jest dla nich złotym dzieckiem.

1d. They glided smoothly through their news conference, never putting a foot wrong. = Oni  szybko prześlizgnęli się przez swoją konferencję prasową, nigdy nie popełnili błędu.

Źródło – Cooltura24

Podziel się:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Skontaktuj się

0%