Lekcja angielskiego – Nie ma tego złego…

Zapraszamy na lekcję angielskiego, z której nauczycie się idiomów przydatnych w codziennych sytuacjach.

Idiomy przygotowała Katarzyna Goliszek z lingutransla.org

It’s an ill wind that blows nobody any good = There is usually something of benefit to someone, no matter how bad the situation. = Zwykle jest coś korzystnego dla kogoś, bez względu na to, jak zła jest sytuacja; nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.

1a. The rain has caused flooding again but on the other hand, it may help the farmers. It’s an ill wind that blows nobody any good. = Deszcz ponownie spowodował powódź, ale z drugiej strony może pomóc rolnikom. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. 

1b. That horrible hailstorm left huge holes in almost every roof in the village, so many families became homeless. Nevertheless, the roofing companies earned plenty of money repairing those holes. It’s an ill wind that blows nobody any good. = To straszne gradobicie pozostawiło ogromne dziury w prawie każdym dachu w wiosce, tak wiele rodzin zostało bezdomnych. Mimo to firmy dekarskie zarobiły mnóstwo pieniędzy na naprawie tych dziur. Zwykle jest coś korzystnego dla kogoś, bez względu na to, jak zła jest sytuacja.

1c. Our college students have received much worse marks than in the last year. Well, we will have to develop a new curriculum and implement a whole new system in the college. It’s an ill wind that blows nobody any good. = Nasi studenci otrzymali znacznie gorsze oceny niż w zeszłym roku. Cóż, będziemy musieli opracować nowy program nauczania i wdrożyć na uczelni zupełnie nowy system. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.

1d. My old bike has just down, and I liked it so much. Well, I will buy a new one and much better.  Well, it’s an ill wind that blows nobody any good. = Mój stary rower właśnie się zepsuł, a bardzo go lubiłam. Cóż, kupię nowy i dużo lepszy. Cóż, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.

Źródło – Cooltura24

Podziel się:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Skontaktuj się

0%