Lekcja angielskiego – Otworzyć oczy ze zdziwienia

Zapraszamy na lekcję angielskiego, z której nauczycie się idiomów przydatnych w codziennych sytuacjach.

Idiomy przygotowała Katarzyna Goliszek z lingutransla.org

A real eye-opener = something that surprises you and teaches you new facts about life, people, etc. = coś, co cię zaskakuje i uczy nowych faktów o życiu, ludziach itp. Coś zadziwiającego, objawienie; sytuacja, która czegoś uczy, otwiera oczy.

1a. Living in another country and culture can be a real eye-opener. = Życie w innym kraju i kulturze może naprawdę nas wiele nauczyć.

1b. Being a volunteer in charity was a real eye-opener for me. = Bycie wolontariuszem w organizacji charytatywnej otworzyło mi oczy na wiele spraw.

1c. The experience has been a real eye-opener for her and now she is very happy with her progress. = To doświadczenie otworzyło jej oczy i teraz jest bardzo zadowolona ze swoich postępów.

1d. You don’t even know what a real eye-opener the whole trip was for us. = Nie wiesz nawet, jak zadziwiająca była dla nas ta cała podróż.

Źródło – Cooltura24

Podziel się:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Skontaktuj się

0%