Lekcja angielskiego – Pracować jak mrówka

Zapraszamy na lekcję angielskiego, z której nauczycie się idiomów przydatnych w codziennych sytuacjach.

Idiomy przygotowała Katarzyna Goliszek z lingutransla.org

Work one’s buns off = to work really hard on or at something = pracować bardzo ciężko nad czymś lub przy czymś = pracować jak mrówka, harować jak wół.

1a. Our teacher always works her buns off preparing various tests and exams whenever she is asked to do so. = Nasza nauczycielka od zawsze pracuje jak wół nad przygotowaniem różnych testów i egzaminów, ilekroć jest o to poproszona.

1b. Our team were working their buns off all evening at yesterday’s meeting. = Nasz zespół pracował bardzo ciężko na wczorajszym spotkaniu.

1c. Why do you always work your buns off instead of going on a long holiday? I can’t understand that. = Dlaczego zawsze pracujesz jak wół, zamiast jechać na długi urlop? Nie mogę tego zrozumieć.

1d. When I retire, I won’t need to work my buns off. = Kiedy przejdę na emeryturę, nie będę musiała harować jak wół.

Źródło – Cooltura24

Podziel się:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Skontaktuj się

0%