Lekcja angielskiego – Skrajne sytuacje wymagają skrajnych rozwiązań

Zapraszamy na lekcję angielskiego, z której nauczycie się idiomów przydatnych w codziennych sytuacjach.

Idiomy przygotowała Katarzyna Goliszek z lingutransla.org

Desperate times call for desperate measures = extreme and undesirable circumstances or situations can only be resolved by resorting to equally extreme actions =  skrajne i niepożądane okoliczności lub sytuacje można rozwiązać jedynie poprzez uciekanie się do równie ekstremalnych działań; trudne sytuacje wymagają poświęceń

1a. We do know that the austerity measures introduced by the government during the recession are unpopular, but desperate times call for desperate measures. = Wiemy, że środki oszczędnościowe wprowadzone przez rząd w czasie recesji są niepopularne, ale  trudne sytuacje wymagają poświęceń.

1b. After posting losses for the third consecutive year, the board decided to replace all of its top management. After all, drastic times call for drastic measures. = Po odnotowaniu strat już trzeci rok z rzędu, zarząd zdecydował o zmianie całego najwyższego kierownictwa. W końcu trudne sytuacje wymagają poświęceń.

1c. After the huge flood last month, the local government decided to evacuate the area and resettle the inhabitants elsewhere. Drastic times call for drastic measures. = Po wielkiej powodzi w zeszłym miesiącu, władze lokalne podjęły decyzję o ewakuacji okolicy i przesiedleniu mieszkańców w inne miejsce. Skrajne i niepożądane sytuacje można rozwiązać jedynie poprzez uciekanie się do równie ekstremalnych działań 

1d. When the recession forced her to shut down her business, Natalie decided to sell her clothes shop. Drastic times call for drastic measures. = Kiedy recesja zmusiła ją do zamknięcia firmy, Natalie zdecydowała się sprzedać swój sklep z ubraniami. Niepożądane okoliczności wymagają drastycznych środków. 

Źródło – Cooltura24

Podziel się:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Skontaktuj się

0%