Lekcja angielskiego – Twój ruch

Zapraszamy na lekcję angielskiego, z której nauczycie się idiomów przydatnych w codziennych sytuacjach.

Idiomy przygotowała Katarzyna Goliszek z lingutransla.org

The ball’s in someone’s court = it is time for someone to deal with a problem or make a decision because other people have already done as much as they can = czas, aby ktoś zajął się problemem lub podjął decyzję, ponieważ inni zrobili już tyle, ile mogli; wszystko zależy od ciebie; teraz twój ruch.

1a. I’ve already helped those people in every way I can – the ball’s in his court now. = Pomogłem już tym ludziom na wszelkie możliwe sposoby – teraz twój ruch.

1b. Well, they invited you, so the ball is in your court now. Would you like to go out with them or not? = Cóż, zaprosili cię, więc teraz wszystko zależy od ciebie. Chciałbyś wyjść z nimi czy nie?

1c. You’ve made him an offer and now he needs to decide whether to accept it or not: the ball is in his court. = Złożyłeś mu ofertę i teraz musi zdecydować, czy ją przyjąć, czy nie: teraz jest jego ruch.

1d. Listen! I’ve done my bit, so now the ball’s in his court. = Słuchaj! Zrobiłem swoje, więc teraz wszystko zależy od ciebie.

Źródło – Cooltura24

Podziel się:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Skontaktuj się

0%