Lekcja angielskiego – Złej baletnicy przeszkadza rąbek spódnicy

Zapraszamy na lekcję angielskiego, z której nauczycie się idiomów przydatnych w codziennych sytuacjach.

Idiomy przygotowała Katarzyna Goliszek z lingutransla.org

A bad workman always blames his tools  =  said when someone has blamed a mistake or failure on the things that they use to work = Dosłownie przetłumaczone: zły robotnik zawsze obwinia swoje narzędzia. W języku polskim, odpowiednik tego idiomu to ,,Złej baletnicy przeszkadza rąbek u spódnicy.”

1a. Every time Charlotte blames the frying pan for burning the chops, her sister Clare says in a humorous way: „A bad workman always blames his tools” = Za każdym razem, gdy Charlotte obwinia patelnię o spalenie kotletów, jej siostra Clare mówi żartobliwie: ,,Złej baletnicy przeszkadza rąbek u spódnicy”.

1b. Our teacher has blamed us for our poor marks in the exam, but as they say ”A bad workman blames his tools.” = Nasz nauczyciel obwiniał nas za nasze słabe oceny na egzaminie, ale jak mówią: „Złej baletnicy przeszkadza rąbek spódnicy”.

1c. For painting, I need to use the best paints and brushes. I know such things are costly, but if I buy cheap materials, my pictures will be horrible. I don’t want people to say about me that a bad workman always blames his tools. = Do malowania używam najlepszych farb i pędzli. Wiem, że takie rzeczy są drogie, ale jeśli kupię tanie materiały, moje zdjęcia będą okropne. Nie chcę, żeby ludzie mówili o mnie, że złej baletnicy przeszkadza rąbek u spódnicy.

1d. Fiona: Hmm … the chicken’s burnt and oversalted. =  Hmm… kurczak jest przypalony i przesolony.

Terry: Well, I’ve made following to the old recipe. The oven must have been working badly, or the recipe might be wrong.  = Cóż, stosowałam się do starego przepisu. Piekarnik musiał źle działać lub przepis może być zły.

Fiona: Really? Yeah, you know, a bad workman always blames his tools. = Naprawdę? Tak, wiesz, złej baletnicy przeszkadza rąbek u spódnicy.

Źródło – Cooltura24

Podziel się:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Skontaktuj się

0%