Sekretarz odpowiedzialny za wyrównywanie luk w edukacji, podał się do dymisji w proteście przeciwko polityce rządu!

Sir Kevan Collins, zrezygnował ze stanowiska sekretarza odpowiedzialnego za rządowy program wyrównywania luk edukacyjnych po tym, jak Downing Street obcięło fundusze na realizację projektu z blisko 15 miliardów funtów do 1,4 miliarda funtów.

Odejście Sir Kevana Collinsa z Ministerstwa Edukacji to swego rodzaju protest przeciwko polityce rządu. Sekretarz ds. wyrównywania luk edukacyjnych, został powołany na to stanowisko w lutym tego roku, teraz podaje się do dymisji, bo nie może zaakceptować drastycznych cięć funduszy, które miały pomóc uczniom i studentom nadrobić zaległości w nauce powstałe w czasie pandemii.

Po objęciu stanowiska Collins obliczył, że program naprawy brytyjskiego szkolnictwa po miesiącach zdalnego nauczania, pochłonie około 15 miliardów funtów. Tymczasem wczoraj rząd przedstawił swoją wizję programu wyrównywania luk edukacyjnych, podał również kwotę jaką zamierza przeznaczyć na ten cel – 1,4 miliarda funtów. (O sprawie pisaliśmy 2 czerwca).

[embedded content]

W emocjonalnym oświadczeniu Sir Collins napisał, że doradzanie rządowi w sprawie planu naprawy edukacji w Anglii było najważniejszym zadaniem w jego dotychczasowej karierze, mimo to nie może się zgodzić z propozycją gabinetu.

1,4 miliarda funtów na program, który może mieć kluczowe znaczenie dla przyszłości Wielkiej Brytanii – jej rozwoju, to zaledwie kropla w morzy potrzeb. Jeśli przeliczymy kwotę dofinansowania na jednego ucznia szkoły podstawowej, otrzymamy zaledwie 22 funty rocznie (program zaplanowano na trzy lata).

„To podejście skazuje na porażkę setki tysięcy uczniów. Ogłoszone dotychczas przez rząd wsparcie nie zbliża się do skali wyzwania i dlatego nie mam innego wyjścia, jak tylko zrezygnować ze stanowiska”, poinformował sekretarz.

Sir Kevan Collins zakładał w swoich planach systemowe rozwiązywanie problemu, wprowadzając nie tylko pakiety pomocowe dla uczniów (wydłużenie dnia nauki, dodatkowe korepetycje i kursy) a i dla nauczycieli (kursy, samodoskonalenie). Według obliczeń sekretarza program ten pochłonąłby 15 miliardów funtów, rząd uznał, że da jedynie 1,4 miliarda funtów. Collins twierdzi, że pieniądze te są niewystarczające.

„Obawiam się, że ogłoszony wczoraj pakiet pokazuje, że rząd nie doceniania znaczenia edukacji jako siły napędowej każdego zamożnego i zdrowego społeczeństwa”.

Źródło – Cooltura24

Podziel się:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Skontaktuj się

0%