Wielka Brytania zwiększy zapasy broni jądrowej

Rząd Wielkiej Brytanii uznał, że Rosja stanowi najpoważniejsze zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju, a Chiny są „strategicznym konkurentem” krajów demokratycznych, w związku z czym są największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa gospodarczego. W związku ze zmieniającą się sytuacją geopolityczną, brytyjski rząd zapowiedział zwiększenie zapasu pocisków nuklearnych o ponad 40 proc.

Brytyjski Premier Boris Johnson przedstawiając raport na temat polityki bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii, stwierdził: „Wielka Brytania musi na nowo nauczyć się konkurować z państwami o przeciwnych wartościach, a pomyślność jej obywateli jest nierozerwalnie związana także z wydarzeniami w odległych częściach świata”. Zaprezentowany we wtorek 16 marca dokument liczy 114 stron i jest efektem prowadzonego przez ostatni rok całościowego przeglądu polityki bezpieczeństwa, obronnej i zagranicznej Wielkiej Brytanii.

Zgodnie z tym, co zostało zawarte w raporcie, Rosja została uznana największym bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii. Chiny natomiast, będące „strategicznym konkurentem” krajów demokratycznych są największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa gospodarczego Zjednoczonego Królestwa. W raporcie napisano również, że z uwagi na chińską siłę gospodarczą, kraj ten jest cennym partnerem dla Wielkiej Brytanii.

Dla osób pracujących nad tym dokumentem najważniejsze było, aby zidentyfikować najważniejsze wyzwania, przed jakimi Wielka Brytania może stanąć w najbliższych latach. Wszystko po to, aby móc dostosować do nich posiadane zasoby. Podkreślono, że jest to największy taki przegląd od czasów zimnej wojny.

Co ciekawe, stwierdzono, że istnieje prawdopodobieństwo, iż do 2030 roku jakaś grupa terrorystyczna przeprowadzi atak chemiczny, biologiczny lub nuklearny. Zważywszy na to, w Wielkiej Brytanii ma powstać nowe centrum operacji antyterrorystycznych. Ma to na celu usprawnienie możliwości reakcji na ewentualność takiego ataku.

W związku ze zmieniającą się sytuacją na świecie i tym, że niektóre państwa „znacząco zwiększają i dywersyfikują swój arsenał nuklearny”, Wielka Brytania wycofa się z planu redukcji liczby posiadanych głowic jądrowych do 180. Zamiast tego maksymalny ich limit zostanie podniesiony do 260. Działania te mają na celu zagwarantowanie brytyjskiemu systemowi odstraszania nuklearnego, pozostanie wiarygodny.

W przedmowie do raportu Boris Johnson napisał: ,,Otwarte i demokratyczne społeczeństwa, takie jak Wielka Brytania, muszą demonstrować, że są dostosowane do bardziej konkurencyjnego świata. Aby być otwartymi, musimy być również bezpieczni”.

Źródło – Cooltura24

Podziel się:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Skontaktuj się

0%