Lekcja angielskiego – Zamknij się!

Zapraszamy na lekcję angielskiego, z której nauczycie się idiomów przydatnych w codziennych sytuacjach.

Idiomy przygotowała Katarzyna Goliszek z lingutransla.org

Cut somebody some slack = not to judge someone as severely as you usually would because they are having problems at the present time, not to be so critical of someone = nie oceniać kogoś tak surowo, jak zwykle, ponieważ ma on obecnie problemy, dać komuś spokój, dać komuś trochę luzu;

nie być tak krytycznym dla kogoś.

1a. Just try to understand that teenagers are specific, so it’s best to cut them some slack and let them do what they are doing instead of enforcing things on them. = Po prostu spróbuj zrozumieć, że nastolatki są specyficzne, więc najlepiej dać im trochę luzu i pozwolić im robić to, co robią, zamiast narzucać im pewne rzeczy.

1b. Don’t worry. You are new at the job, so your boss, manager and colleagues will cut you some slack. I’m sure they will forgive you minor mistakes because you are new. = Nie martw się. Jesteś nowa w pracy, więc twój szef, kierownik i współpracownicy nie będą cię krytykować. Jestem pewien, że wybaczą ci drobne błędy, ponieważ jesteś nowa.

1c. I was so busy last week that I couldn’t finish the report. Cut me some slack and I will do it by tomorrow. = W zeszłym tygodniu byłem tak zajęty, że nie mogłem dokończyć raportu. Daj mi trochę czasu i zrobię go do jutra.

1d. Since it was the last day of school before the summer holidays, our teachers cut us some slack. = Ponieważ był to ostatni dzień szkoły przed wakacjami, nasi nauczyciele dali nam trochę luzu. 

Źródło – Cooltura24

Podziel się:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Skontaktuj się

0%