Anglia/Walia: Koniec rozwodów z orzeczeniem o winie

Anglia i Walia wprowadziły w życie najdalej idącą zmianę w prawie rozwodowym od dziesięcioleci, to koniec rozwód z orzeczeniem o winie. Przepisy zmieniono po latach apeli i nacisków ze strony adwokatów specjalizujących się w sprawach rodzinnych, ich daniem, zaniechanie wskazywania winowajcy rozpadu związku małżeńskiego, pozwoli obu stronom ochronić dzieci i uniknąć bolesnych doświadczeń.

Według dotychczasowego prawa, mieszkańcy Anglii i Walii chcący szybko się rozwieść, decydowali się na rozwód z orzeczeniem o winie. W przypadku gdy obie strony zgadzały się na rozstanie, proces rozwodowy trwał około 2 lat, w przypadku gdy jeden z partnerów nie chciał rozwodu, nawet 5 lat.

Eksperci prawa rodzinnego od lat przekonywali Downing Street, że obowiązujące dotychczas prawo, zamiast prowadzić do rozwiązywania konfliktów jedynie je zaostrzało. Przedłużająca się separacja utrudniała ludziom podjęcie wspólnej decyzji dotyczących podziału majątku czy przyszłości dzieci. Wiele osób utknęło w sytuacji nie do rozwiązania na wiele miesięcy a nawet lat, pomimo wygaśnięcia jakiejkolwiek więzi emocjonalnej z partnerem. Nierzadko też dochodziło do sytuacji niebezpiecznych, zwłaszcza gdy jeden z małżonków sprzeciwiał się odejściu drugiego. Krótko mówią, prawo prowadziło do patologii.

Według obowiązujących obecnie przepisów, bez względu na to czy wniosek składa jedna osoba czy oboje małżonkowie, w pozwie nie trzeba już podawać powodu rozstania czy wskazywać osoby odpowiedzialnej za rozpad związku. Już samo oświadczenie, potwierdzające fakt, że małżeństwo dobiegło końca, w większości przypadków będzie wystarczającym dowodem dla sądu.

Od chwili wszczęcia postępowania do wydania warunkowego postanowienia (conditional order – to dokument stwierdzający, że sąd nie widzi przeszkód na drodze do zakończenia związku. Jest to pierwszy z 2 etapów procesu rozwodowego) może upłynąć około 20 tygodni. Po kolejnych sześciu tygodniach, jeśli nie pojawią się dodatkowe okoliczności, sąd rozwiąże małżeństwo przez rozwód.

Zasada braku winy, dotyczy małżeństw osób tej samej płci i cywilnych związków partnerskich.

Sędziowie w dalszym ciągu będą mogli ingerować w rozwiązywanie sporów dotyczących dzieci, alimentów czy podziału majątku.

W Szkocji już udziela się rozwód bez orzeczenia o winie, w Irlandii Północnej nadal obowiązuje dotychczasowe prawo. 

Źródło – Cooltura24

Podziel się:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Skontaktuj się

0%