Lekcja angielskiego – Rwać włosy z głowy

Zapraszamy na lekcję angielskiego, z której nauczycie się idiomów przydatnych w codziennych sytuacjach.

Idiomy przygotowała Katarzyna Goliszek z lingutransla.org

Tear one’s hair out = to be extremely anxious, worried, frustrated, or stressed out about something = być bardzo niespokojnym, zmartwionym, sfrustrowanym lub zestresowanym czymś; rwać sobie włosy z głowy

1a. She has been tearing her hair out trying to understand what’s going on with her friend. = Ona jest bardzo zmartwiona próbując zrozumieć, co dzieje się z jej koleżanką.

1b. The pupils are being extremely noisy today. I think I will tear my hair out soon because of their horrible behaviour! = Uczniowie są dzisiaj bardzo głośni. Myślę, że zaraz będę rwać sobie włosy z głowy w powodu ich okropnego zachowania!

1c. He was so nervous at yesterday’s meeting that he was about to tear his hair out. = On był tak zdenerwowany na wczorajszym spotkaniu, że był bliski frustracji.

1d. My parents will be tearing their hair out when they find out I haven’t passed my geography exam. = Moi rodzice będą bardzo zmartwieni, kiedy dowiedzą się, że nie zdałem egzaminu z geografii.

Źródło – Cooltura24

Podziel się:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Skontaktuj się

0%