Lekcja angielskiego – Za nic w świecie

Zapraszamy na lekcję angielskiego, z której nauczycie się idiomów przydatnych w codziennych sytuacjach.

Idiomy przygotowała Katarzyna Goliszek z lingutransla.org

Fall off the back of a lorry / Get something off the back of a lorry / Something is off the back of a lorry = If someone says that something has fallen off the back of a lorry, or that they got something off the back of a lorry, or that something is from the back of a lorry, they mean that they bought something that they knew was stolen. = Jeśli ktoś mówi, że coś spadło z tyłu ciężarówki lub że coś otrzymał z tyłu ciężarówki albo, że coś jest z tyłu ciężarówki, oznacza to, że kupił coś, o czym wiedział, że zostało skradzione; kradziona rzecz.

This idiom is used humorously. =  Ten idiom jest używany humorystycznie. 

 

1a. Last week, I bought cheap loudspeakers in that shop. Don’t you think they had fallen off the back of a lorry, as I paid very little money for them. They are much cheaper than originals. = W zeszłym tygodniu kupiłem w tym sklepie tanie głośniki. Nie sądzisz, że one są skradzione, bo zapłaciłem za nie bardzo mało pieniędzy. Są znacznie tańsze od oryginalnych. 

1b. My neighbour usually gets brand-new shoes off the back of a lorry. = Mój sąsiad zwykle kupuje nowiutkie kradzione buty.

1c. Charles once bought Caroline a laptop, which was unbelievably cheap. I think it was off the back of a lorry. = Karol kiedyś kupił Karolinie laptop, który był niewiarygodnie tani. Myślę, że był on kradziony.

1d. She never buys suspiciously cheap clothes, as she knows they often fall off the back of a lorry. = Ona nigdy nie kupuje podejrzanie tanich ubrań, bo wie, że często pochodzą z kradzieży. 

Źródło – Cooltura24

Podziel się:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Skontaktuj się

0%